Tijdens bezoek delegatie BZK aan Rhenoy veel aandacht voor Omgevingswet


Ieder jaar bezoekt een delegatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Democratie en Burgerzaken, op uitnodiging van de LVKK een kleine kern van een gemeente. Doel: met actieve inwoners in gesprek gaan over ontwikkelingen en leefbaarheid van het dorp en de kern. Hierbij is ook altijd een vertegenwoordiging van het bestuur van de gemeente aanwezig. Gezien het belang van dit bezoek is besloten dit ook in dit bijzondere (Corona)jaar door te laten gaan. Met een iets kleiner gezelschap dan doorgaans, werd op 4 september een bezoek gebracht aan Rhenoy, gemeente West Betuwe.

Een centraal thema tijdens dit bezoek was de Omgevingswet. In een wandeling door het dorp gaf Twan van Meer, voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy, uitleg bij mooie, historische plaatsen in het dorp. Hij sprak de hoop uit dat de Omgevingswet het bewoners gemakkelijker maakt de overheid te bereiken en omgekeerd; dat samenwerking beter wordt.

Dat de praktijk (nog) weerbarstig is, blijkt uit wensen die het dorp heeft voor de bij toeristen en bewoners recreatief veel gebruikte Lingedijk. Hier iets ontwikkelen is ingewikkeld omdat je te maken hebt met verschillende overheden: de dijk is van het Waterschap; de weg op de dijk van de gemeente; de bosjes ernaast van Staatsbosbeheer. Voordat die als één overheid optreden, stroomt er nog heel wat water door de Linge. 

Tijdens het bezoek bleek dat ook hier Corona veel activiteiten en initiatieven in de dorpen heeft stilgelegd. Langzaam verbetert dit iets, maar verenigingen missen nog de mogelijkheid volop te draaien. Een groep bewoners durft nog niet deel te nemen aan activiteiten en een groep vrijwilligers haakt om meerdere redenen af.
In het activiteitenplan 2021 zal de LVKK veel aandacht geven aan de 'her-opstart' van het gemeenschapsleven inclusief het dorpshuis. Bij dit laatste is de vraag vooral welke functie het dorpshuis heeft en hoe deze kan vernieuwen.