Tips voor gemeenschappen en gemeenteraden uit de 11 Goed Voor Elkaar Dorpen


De afgelopen zomer reisden we digitaal langs elf Goed Voor Elkaar Dorpen, verspreid over heel Nederland. Van het Groningse Kloosterburen tot Beringe in Limburg; en van het Noord-hollandse Broek in Waterland tot in Rekken in de Achterhoek.

Elf dorpen lieten zien  wat hun successen waren (en tegenslagen). En over die extra stap die zij, telkens weer, zetten om hun dorp nog mooier en vitaler te maken. Die verhalen zijn gebundeld in een brochure.

Alle kennis die de elf dorpen opleverden is ook handzaam samengevat in tips. De tips in de brochure worden gegeven in tweeluik-vorm: tips voor gemeenschappen en tips voor gemeente(raden). Hoe organiseer je je bijvoorbeeld als dorp of gemeente en hoe ga je om met eigenaarschap? Hoe krijg je een initiatief ondersteund met geld? Hoe bewaak je grenzen, tijd en energie en je veerkracht?

De tips zijn bedoeld als inspiratie. Met oog voor wat passend is: de voorgeschiedenis en de situatie zijn in elk inwonersinitiatief, elk dorp, elke wijk en elke gemeente anders.