Twee ridders in de Orde van Oranje Nassau


Roos Glastra en Liesbeth Langen, initiatiefnemers van het project Noaberkracht in het Drentse Witteveen, zijn koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De onderscheiding is een prachtig eerbetoon aan Roos en Liesbeth, die zich al jaren inzetten voor de leefbaarheid van Witteveen en omgeving. Hun inzet strekte zich uit van het verbeteren van de verkeersveiligheid, tot aan het onderwijs van kinderen (behoud van onderwijs dichtbij door fusie van basisscholen).

In 2016 startten ze het project Noaberkracht, gericht op het bij elkaar brengen van mensen en het voorkomen van eenzaamheid. Het project, gestoeld op een eenvoudig idee en uitgevoerd met beperkte middelen, zorgt voor verbinding en schept condities voor oudere mensen om langer in hun dorp te kunnen blijven wonen.

Roos en Liesbeth zetten zich samen met succes in voor een fijn, levendig dorp, dat niet voor niets in 2017 winnaar werd van de Dorpsvernieuwingsprijs.