UBO-register ook voor dorpsbelangen en dorpshuizen


Stichtingen en verenigingen hebben nog tot 27 maart 2022 de tijd om zich in te schrijven in het UBO-register.

Conform Europese wetgeving zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren, of de personen die zeggenschap hebben, in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels om witwassen van geld tegen te gaan.

Besturen van dorps- en buurthuizen en dorpsbelangenorganisaties vallen ook onder de regeling. Want enkele van de rechtsvormen die zich in moeten schrijven zijn:

  • Stichtingen
  • Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid
  • Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid, maar met onderneming
  • Co√∂peraties

Meer informatie vind je op de websites van de Rijksoverheid en  de Kamer van Koophandel