Uitstel omvorming salderingsregeling zonnepanelen


Het voornemen van minister Wiebes om de salderingsregeling om te vormen tot een terugleveringssubsidie per 1 januari 2020 gaat niet lukken. Dit wordt in ieder geval uitgesteld tot 1 januari 2021.

Inmiddels hebben veel organisaties - waaronder de LVKK - aangegeven welke bezwaren er zijn tegen een terugleversubsidie, afgezet tegen de huidige salderingsregeling. Dit gebeurde al eerder per brief en vorige week tijdens een gesprek op het ministerie.

De minister onderzoekt hoe de zorgen met betrekking tot de uitvoering kunnen worden weggenomen, dan wel of er een werkbaar alternatief instrument kan worden vormgegeven.