Vanaf 12 juni financiële tegemoetkoming voor dorps- en buurthuizen


Eindelijk kwam het verlossende telefoontje. Het ging niet zonder slag of stoot (zacht uitgedrukt), maar dankzij de inzet van velen heeft het kabinet alsnog besloten om buurt- en dorpshuizen en gemeenschapsaccommodaties definitief toe te laten tot de TOGS-regeling.

De TOGS-regeling is een eenmalige gift die speciaal bedoeld is voor ondernemers die direct getroffen zijn door de coronamaatregelen. Het gaat om 4000 euro en is naar eigen inzicht te besteden. De gift is gekoppeld aan een SBI-code, de code waarmee je ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en die aangeeft welke bedrijfsactiviteit je uitvoert. Aanvragen via https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs

Vanaf 12 juni zijn de SBI-codes  88.999, 88.993 en 88.102 toegelaten tot de TOGS. De meeste buurt- en dorpshuizen vallen onder deze codes (in hun hoofd- of nevenactiviteit), zo blijkt uit een inventarisatie van LVKK en LSA Bewoners. Bij de aanvraag voor deze tegemoetkoming wordt een aanvullende verklaring gevraagd, waarin wordt onderbouwd dat het gaat om een organisatie die fungeert als dorps- of buurthuis. Je vindt je SBI-code via de tool op de website van de KVK.

Daar zijn voorwaarden aan verbodnen. In de periode 16 maart – 16 juni moet sprake zijn van omzetverlies waar vaste lasten tegenover staan van minimaal € 4.000,-. Of je in aanmerking komt, wat alle voorwaarden zijn en hoe je kunt aanvragen lees op je op de site van het RVO. Let op! Doe de aanvraag bijtijds. De TOGS-regeling sluit nl. op 26 juni a.s.

De TOGS-regeling wordt opgevolgd door de TVL-regeling. De regeling is specifiek gericht op mkb-ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Ondernemers die voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). We gaan ervan uit dat ook buurt- en dorpshuizen als ze in de TOGS-regeling zijn opgenomen hier gebruik van kunnen maken. Deze regeling duurt vier maanden en heeft eigen voorwaarden. Zodra meer bekend is zullen we jullie hierover informeren.

Fungeer je als buurt- of dorpshuis of gemeenschapsaccommodatie en sta je ingeschreven onder een andere SBI-code? Dan is het raadzaam om dit formulier in te vullen om aan te geven dat je meent een andere SBI-code te moeten hebben.

Opgelucht en dankbaar

LVKK en LSA hebben gestreden voor deze regeling en zijn opgelucht dat de hoognodige financiële steun voor buurt- en dorpshuizen nu beschikbaar komt. We realiseren ons dat hiermee niet alle verliezen kunnen worden opgevangen, maar dat de regeling wel bijdraagt aan een stabielere financiële toekomst. We zien hierin erkenning voor de enorm belangrijke rol die buurt- en dorpshuizen innemen in het sociale leven en een erkenning van de inzet en het ondernemerschap van zoveel gemeenschappen in dorpen en wijken. Wij zijn dankbaar voor dit besluit van de staatssecretaris van Economische Zaken.