Werkbezoek BZK toont kracht inwoners en belang dorpsraden


Ieder jaar ontvangt de LVKK samen met inwoners uit een kern een delegatie van Ministerie van Binnenlandse Zaken. Donderdag 22 augustus ontving Esbeek, winnaar van de Dorpsvernieuwingsprijs, een groot aantal belangstellenden.

Het werkbezoek en inhoudelijke gesprek startte met een lunch in de gezellige 'dorpshuiskamer' van café Schuttershof. Het café is gemeenschappelijk bezit van de ruim 600 leden van Coöperatie Esbeek en wordt succesvol commercieel uitgebaat. Boudewijn Steur, programmamanager afd. Democratie en Bestuur, Ministerie van BZK, is onder de indruk: “Mooie presentaties van coöperatie Esbeek over zelfbestuur, wat zij doen en wat de succesfactoren daarbij waren. Terecht dat zij winnaar zijn van de Dorpsvernieuwingsprijs 2019”.

Een rondleiding door het dorp leidt naar het voormalige monumentale kerkgebouw, dat als innovatieve brede school een maatschappelijke herbestemming heeft gekregen. Ad van de Wouw van Coöperatie Esbeek licht toe hoe de herbestemming tot stand is gekomen.

De Dorpshuiskamer in café Schuttershof biedt onderdak aan officiële en groepsactiviteiten,  vertelt Roel Hesselmans bij terugkomst in de Schuttershof. Piet Verhoeven, voorzitter van Coöperatie Esbeek, vertelt in het archief van het Andreas Schotel-museum, over werk en leven van deze kunstenaar. Het museum is onderdeel van het coöperatieve café.

De rol van de LVKK wordt toegelicht door voorzitter Leidy van der Aalst. Dit leidt tot een gesprek over de rol van de bewonersoverlegorganisaties in samenwerking met lokale overheden. Boudewijn Steur: “In toenemende mate zullen dorpsraden of –coöperaties belangrijk zijn. Niet alleen voor de leefbaarheid in kleine kernen, maar ook voor uitvoering de Omgevingswet en het realiseren van de energietransitie.”

Het zomerse terras lonkt na het officiële programma. Er wordt nog nagepraat. René  Bagchus, directeur Democratie en Bestuur van het Ministerie van BZK, bedankte namens zijn aanwezige collega's de LVKK en Coöperatie Esbeek voor de informatieve middag.

Bekijk het beeldverslag van de middag.