Wie zorgt voor onze ouderen in landelijke gebieden?


De vergrijzing, een terugtrekkende overheid en de krimp in het landelijk gebied. Die combinatie maakt de vraag wie nu en in de toekomst voor onze ouderen zorgt, zeer relevant.

Hoe organiseer je dat zorg voor iedereen bereikbaar blijft? De LVKK interviewde de aanjagers van Nederland Zorgt voor Elkaar: Ben van Essen en Jan Smelik. Het artikel verscheen in Sociaal Bestek, oktober 2017.