4e Europees PlattelandsParlement geeft jongeren een stem

|   PlattelandsParlement

De LVKK was begin november in Canda, Spanje, tijdens het ERP aanwezig met een delegatie van 6 personen. Twee daarvan waren jongeren die winnaars waren van de ‘battle of ideas’ tijdens de conferentie van het samenwerkingsverband Burgerkracht Europa (SBE) in Kleve.

Het organiserende land - Spanje in dit geval - liet aan de deelnemers zien welke ontwikkelingen, kansen en innovaties zich op het platteland voordoen. De 350 deelnemers uit 41 landen ontmoetten elkaar in workshops en wisselden kennis en ervaring uit. Het slotdocument, dat bestaat uit de Peoples Declaration Candas en het nieuwe Manifesto, bevat een boodschap voor het Europees Parlement. Nadruk wordt daarbij gelegd op erkenning voor de vraagstukken van het Europese platteland, de financiering van initiatieven en de ondersteuning van activiteiten.

Vanuit de LVKK is ingezet op de link met de Verklaring van Venhorst (twee jaar eerder vastgesteld). De Nederlandse delegatie heeft er nadrukkelijk voor gepleit om het programma Smart Villages - voortkomend uit ERP 2017 en mede dankzij de inzet van Europarlementariër Lambert van Nistelrooij in Brussel geïnitieerd - zodanig om te buigen dat de belangen van de dorpsbeweging in Europa werkelijk gediend worden. Na afloop van het ERP is actie ondernomen om het Manifesto 2019 hierop aan te passen. 

Een van de jongeren uit onze delegatie nam actief deel aan het Europees Jeugd PlattelandsParlement dat enkele dagen eerder was begonnen. Een centraal thema was dat veel jongeren vaak van het platteland wegtrekken om in de grote steden te gaan studeren of van de mogelijkheden gebruik maken die stedelijke regio's bieden. Dit leidt tot een daling van de bevolking en een vergrijzing van de plattelandsbevolking in veel Europese landen. Een van de 'calls for action' die zij formuleerden was: "Youth not only demand that their challenges be solved by someone else, but they already make a great effort to improve the lives of their communities". In januari komen jongerenvertegenwoordigers in Brussel bijeen met vertegenwoordigers van het Europees Parlement om te bespreken hoe het huidige beleid kan worden verbeterd.

Lees hier het verslag van de deelnemers vanuit de LVKK.