Het Overveen

|   Herbestemmen

De landbouwfunctie van gebied Het Overveen (Overijssel) moest plaats maken voor nieuwe natuur. In een eerder stadium waren er al 5 plattelandsappartementen, een feest-vergaderzaal voor recreatie en een terras met koffie / theeschenkerij gerealiseerd, waar diverse arrangementen worden georganiseerd.

Door de functieverandering van landbouw naar nieuwe natuur was het niet meer mogelijk om de melkveestapel te behouden. De inkomensdaling moest opgelost worden. Marketingonderzoek wees uit dat groepsaccommodatie perspectief bood. 

Herbestemming
De groepsaccommodatie is nu gereed (voor 15 personen met casco inpandige speelruimte) en er mag bijgebouwd worden voor 30 pers. met een hoofdgebouw. 12 ha. landbouwgrond is omgezet naar nieuwe natuur en eigendom gebleven. De verhuur loopt prima.

Leerervaring
Nieuw ruimtelijk beleid is voor ambtenaren soms lastig. Daardoor blijven dossiers veel te lang in het ambtelijke traject. Verschillende belangen vertragen het traject, zowel provinciaal als gemeentelijk. Een dossier moet langs te veel schijven, vee l mensen moeten er ‘wat van vinden’. Er is een kloof tussen bestuur en ambtenaren.
Het ruimtelijk beleid zou soepeler en eenvoudiger moeten. Denken in kansen inplaats van regels en onmogelijkheden. Het zou fijn zijn als er 1 loket is voor een traject van een ‘dossier’. Kortom: minder regels, minder schijven.