Schoolgebouw wordt dorpshuis

|   Herbestemmen

In 2013 moest de school in Roderesch (Drenthe) de deuren sluiten. Tegelijkertijd was het bestaande dorpshuis niet meer ‘van nu’. Er waren te weinig mogelijkheden voor activiteiten en ontmoeting, terwijl onderzoek van de dorpsbelangenvereniging uitwees dat de drie dorpen daar wel degelijk behoefte aan hadden.

De gemeente Noordenveld verkocht het schoolpand aan het dorp en ondersteunde het initiatief tot herbestemming met geld en het faciliteren van vergunningen. Door de eigen inzet van bewoners en de samenwerking met lokale bedrijven is de school verbouwd en geschikt gemaakt als dorpshuis. Een aparte stichting waakt over het beheer van gebouw het Ras Huys, dat verschillende functies herbergt en in september open ging.

Leerervaring

  • Aantoonbaar draagvlak onder bewoners van drie dorpen maakte herbestemming in eigen beheer mogelijk. Door vrijwillige inzet bij de bouw en samenwerking met lokale ondernemers werden de kosten in de hand gehouden.
  • Goede samenwerking met de gemeente leidde tot positieve ondersteuning: inhoudelijk advies, cofinanciering en soepele overdracht van het gebouw.