Zuivelfabriek Gees

|   Herbestemmen

De in 1896 door de melkveehouders opgerichte coöperatieve zuivelfabriek in Gees (Drenthe) heeft ruim een eeuw gefunctioneerd. Toen in 1999 alle activiteiten ophielden werd het pand, centraal gelegen in het dorp, verkocht aan een particulier.

Bijna tien jaar later diende een nieuwe koper zich aan: de Drie Notenboomen, een franchiseorganisatie in de zorg. Deze ontwikkelt kleinschalige woonvoorzieningen voor verschillende doelgroepen: het Herbergier-concept. Sinds 2009 biedt het beeldbepalende pand plaats aan 16 ouderen met geheugenproblemen. Voor het dorp was het belangrijk dat het pand en daarmee de historie behouden is gebleven.

Leerervaring

  • Zorg er als nieuwe ondernemer voor dat je draagvlak in het dorp creëert. Schakel zoveel mogelijk lokale ondernemers in en maak gebruik van de lokale voorzieningen.
  • Luister naar je omgeving en houd je aan de lokale gebruiken en gewoonten. De Herbergier begint langzamerhand ingeburgerd te raken in het dorp. Er wordt niet langer meer gesproken over ‘de fabriek’. Ook begint de herbergier meer een regionale en lokale functie te krijgen.