Herbestemming

Nieuwe bestemming leegstaand vastgoed

Uiteenlopende ontwikkelingen hebben er de laatste jaren voor gezorgd dat ook in kleine kernen vastgoed leeg kwam te staan. Gelukkig zijn er ook sociale ontwikkelingen die kansen bieden, die een impuls kunnen geven aan herontwikkeling en herbestemming. Drie provinciale verenigingen verzamelden voorbeelden waar initiatiefnemers van kunnen leren. Een aantal daarvan is verzameld in een waaier.
De flowchart hieronder geeft inzicht in het proces en de stappen bij herbestemmen. Stap 5 is een databank met informatie die verder kan helpen.