Inventariseer welke leegstand er op termijn te verwachten is. Hoe eerder geanticipeerd kan worden, hoe beter. Vragen daarbij zijn: om welke locatie gaat het, wie zijn de belanghebbenden? Wat is de staat van onderhoud? Is er risico op instorting? Moet er op korte termijn ingegrepen worden? Kan een tijdelijke functie mogelijk uitkomst bieden?