Wordt de leegstand of verpaupering door bewoners gezien als een probleem?
Is er draagvlak om te kijken naar een oplossing?
Zijn er klachten uit de omgeving?
Is er sprake van een negatieve invloed op de leefbaarheid in het dorp? En waaruit bestaat deze?
Is er sprake van verpaupering, of zelfs rotte kiezen? 

Plaats leegstand dan op de agenda van de dorpsorganisatie.

Zijn er behoeftes of kansen in het dorp voor herbestemming? Denk bijvoorbeeld aan huisvesting voor jong en oud, bedrijvigheid, kleinschalige zorg of een dorpshuis. Zijn er initiatiefnemers in het dorp die het pand een nieuwe functie willen geven?

Dan biedt leegstand of verpaupering kansen voor herbestemming.  

Kan op geen van bovenstaande vragen met ja geantwoord worden, dan heeft herbestemming lage prioriteit. Wel is het van belang de ontwikkelingen te volgen om mogelijk later alsnog in het proces in te stappen.