Opnemen in dorpsagenda/dorpsvisie: zorg delen met de buitenwereld.
Omschrijf de aard en omvang van het probleem. Wat is de kwaliteit van het pand, wat kost leegstand (materieel en immaterieel), komen er klachten? Wie is de eigenaar? Wat is de geschiedenis van het pand? Wat is de invloed van leegstand op de leefbaarheid? Breng de situatie in beeld. Vorm een dossier! 

Als er sprake is van een particuliere eigenaar:
Maak contact. Deel de zorg vanuit het dorp (dorpsagenda/dorpsvisie), informeer naar de plannen en deel eventuele kansen en idee├źn voor herbestemming, woningverbetering etc. Is de eigenaar van het pand onbekend of onbenaderbaar, neem dan contact op met de gemeente.


Heeft de gemeente beleid op leegstand en verpaupering? Is de gemeente bereid om te handhaven? Deel de zorg vanuit het dorp (dorpsagenda/dorpsvisie) en informeer naar de plannen. Bij positieve uitkomst: volg de ontwikkelingen. Is er geen resultaat, dan zijn er verschillende mogelijkheden: publiciteit zoeken, right to challenge, delen met meldpunt Leegstand (indien beschikbaar in gemeente, regio of provincie). Bron: Rotte kiezenaanpak Friesland.