Wanneer mogelijke oplossingen en kansen er lijken te zijn, breng dan in kaart wat de behoeftes en initiatieven in het dorp zijn. Zijn er initiatiefnemers in de eigen gemeenschap of pakt de dorpsorganisatie dit zelf op? Ga in gesprek met de eigenaar van het pand over de mogelijkheden. Soms helpt het om hier ook de gemeente bij te betrekken en zo eigenaar en initiatiefnemer te verbinden. Zie bijvoorbeeld het RAS-Huys in de waaier herbestemmen.