Zoeken

Zoekresultaten

262 resultaten:
1. Dorpsvernieuwingsprijs  
Datum: 09-03-17
De jury van de Dorpsvernieuwingsprijs kan aan de slag. 28 dorpen hebben zich dit jaar aangemeld voor de prijs. De Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs is een initiatief van de LVKK en wordt ondersteund…  
2. Festival WDHZW!  
Datum: 09-03-17
Op zaterdag 25 maart vindt in Amersfoort het festival We Doen Het Zelf Wel! plaats. Een festival voor actieve burgers, die het heft in eigen hand nemen en samen iets moois maken van hun stad of…  
3. Duurzaam MFC in Rottevalle  
Datum: 11-03-17
In februari 2017 opende MFC It Werflân in Rottevalle (Friesland). Duurzaamheid stond voorop bij de bouw en de inrichting. Het is voor zover bekend het eerste gemeenschapsgebouw dat is gebouwd en…  
4. Onderzoek bewonersorganisaties  
Datum: 12-03-17
In opdracht van de LVKK deed Tine de Moor (Universiteit van Utrecht) onderzoek naar de veranderende rol van dorpsorganisaties. Prof. dr. Tine de Moor is hoogleraar Instituties voor collectieve actie…  
5. Gebouw van betekenis  
Datum: 12-03-17
Onder de titel ‘Gebouw van Betekenis’ werden door het gehele land (gecoördineerd door de LVKK) pilots uitgevoerd rondom gemeenschapsaccommodaties. Hierbij ging het om pilots op drie inhoudelijke…  
6. Verdiepingsslag overheidsparticipatie  
Datum: 12-03-17
Gemeenten worstelen met de implementatie van de doe-democratie, met name op het punt van het overdragen van verantwoordelijkheden naar bewonersinitiatieven BZK, VNG en anderen ondersteunen gemeenten…  
7. Vraagbaak  
Datum: 19-03-17
Samen met het Oranje Fonds ondersteunen we duizenden dorpshuisvrijwilligers in de steeds complexere omgeving waarbinnen zij functioneren. We ondersteunen pilots met betrekking tot de Wmo-scan; het…  
8. Jurybezoek 2017  
Datum: 19-03-17
De jury van de Dorpsvernieuwingsprijs bezocht op 4 mei finalisten Garnwerd (Groningen) en Witteveen (Drenthe). 12 mei was Beltrum (Gelderland) aan de beurt. De Dorpsvernieuwingsprijs is een…  
9. Wat is een PlattelandsParlement?  
Datum: 23-03-17
Het PlattelandsParlement is een tweejaarlijkse activiteit waarbij actieve burgers en ondernemers op het platteland hun stem laten horen aan landelijke beleidsmakers en politici. Zij maken hun inzet…  
10. European Rural Parliament in Nederland  
Datum: 23-03-17
Venhorst goes international! Honderden inwoners van plattelandsgemeenten in Europa bezochten in oktober het Brabantse dorp. Het platteland staat voor grote uitdagingen. De gemeenschappen leveren een…  
Zoek resultaten 1 tot 10 van 262