Zoeken

Zoekresultaten

203 resultaten:
31. Schoolgebouw wordt dorpshuis  
Datum: 16-06-17
In 2013 moest de school in Roderesch (Drenthe) de deuren sluiten. Tegelijkertijd was het bestaande dorpshuis niet meer ‘van nu’. Er waren te weinig mogelijkheden voor activiteiten en ontmoeting,…  
32. Woonunits voor ouderen op erf  
Datum: 16-06-17
De Amanshoeve in Manderveen (Overijssel) heeft woonunits gerealiseerd voor zorgbehoevende ouderen. Dementerende ouderen en familieleden kunnen hier een appartement huren of terecht voor een kort…  
33. Gemeentehuis wordt museum  
Datum: 16-06-17
Het gemeentehuis in Gorssel (Gelderland), een gemeentelijk monument uit 1914, kwam eind 2012 leeg te staan. Een particuliere partij (Hans Melchers) heeft het pand verbouwd tot museum om de…  
34. Woonzorg in voormalig restaurant  
Datum: 16-06-17
‘De markies van Karabas’. De naam roept een sprookjesachtige sfeer op. De dorpsbewoners van Alteveer-Kerkenveld (Drenthe) hadden jarenlang andere associaties. Het was hun een doorn in het oog dat dit…  
35. Uitleg  
Datum: 16-06-17
Inventariseer welke leegstand er op termijn te verwachten is. Hoe eerder geanticipeerd kan worden, hoe beter. Vragen daarbij zijn: om welke locatie gaat het, wie zijn de belanghebbenden? Wat is de…  
36. Uitleg  
Datum: 16-06-17
Wordt de leegstand of verpaupering door bewoners gezien als een probleem? Is er draagvlak om te kijken naar een oplossing? Zijn er klachten uit de omgeving? Is er sprake van een negatieve…  
37. Uitleg  
Datum: 16-06-17
Opnemen in dorpsagenda/dorpsvisie: zorg delen met de buitenwereld. Omschrijf de aard en omvang van het probleem. Wat is de kwaliteit van het pand, wat kost leegstand (materieel en…  
38. Uitleg  
Datum: 16-06-17
Wanneer mogelijke oplossingen en kansen er lijken te zijn, breng dan in kaart wat de behoeftes en initiatieven in het dorp zijn. Zijn er initiatiefnemers in de eigen gemeenschap of pakt de…  
39. Uitleg  
Datum: 16-06-17
Hieronder treft u een reeks documenten aan van organisaties die zich in Nederland bezighouden met herbestemmen van leegstaand vastgoed. Deze kennisbank is samengesteld in de 2e helft van 2017 en…  
40. Dorpshuis_goed_exploiteren_door_slim_beheren.pdf  
Datum: 26-06-17
Workshop Dorsphuis Goed exploiteren door slim beheren Tom Jannink OVKK - bestuurslid Ondersteuning Maatschappelijk Vastgoed Creëer draagvlak Dorpsbrede Visie Onderlinge afstemming Rol kerk…