Zoeken

Zoekresultaten

224 resultaten:
41. Uitleg  
Datum: 16-06-17
Opnemen in dorpsagenda/dorpsvisie: zorg delen met de buitenwereld. Omschrijf de aard en omvang van het probleem. Wat is de kwaliteit van het pand, wat kost leegstand (materieel en…  
42. Uitleg  
Datum: 16-06-17
Wanneer mogelijke oplossingen en kansen er lijken te zijn, breng dan in kaart wat de behoeftes en initiatieven in het dorp zijn. Zijn er initiatiefnemers in de eigen gemeenschap of pakt de…  
43. Uitleg  
Datum: 16-06-17
Hieronder treft u een reeks documenten aan van organisaties die zich in Nederland bezighouden met herbestemmen van leegstaand vastgoed. Deze kennisbank is samengesteld in de 2e helft van 2017 en…  
44. Uitleg  
Datum: 16-06-17
Inventariseer welke leegstand er op termijn te verwachten is. Hoe eerder geanticipeerd kan worden, hoe beter. Vragen daarbij zijn: om welke locatie gaat het, wie zijn de belanghebbenden? Wat is de…  
45. Twee brochures over dorpsinitiatieven en dorpshuizen  
Datum: 09-10-17
Recent publiceerde de LVKK twee brochures die inwoners van dorpen en kleine kernen verder kunnen helpen. Bijvoorbeeld door de inspiratie die 28 dorpen bieden bij leefbaarheidsinitiatieven. In…  
46. Symposium The Dutch Way, bewoners aan zet in Europa  
Datum: 18-10-17
De commissie internationaal van de LVKK en het Centre of Expertise Krachtige Kernen organiseren gezamenlijk een gratis symposium dat aansluit bij het European Rural Parliament. Dit symposium vindt…  
47. Symposium The Dutch Way  
Datum: 22-09-17
Uitnodiging Symposium 'The Dutch Way' Lees meer >>  
48. Symposium The Dutch Way  
Datum: 02-08-19
  Symposium The Dutch Way Aanmeldformulier  
49. Symposium Echt OV, daar kom je verder mee  
Datum: 27-09-19
Georganiseerd door Consumentenplatform OV Drenthe en de BOKD met o.a. een presentatie van de uitkomsten van een enquête onder 70 dorpen.  
50. Symposium Dorp zoekt trekkers  
Datum: 11-10-19
Jongeren in de voortrekkersrol bij de toekomst van hun dorp. Hoe organiseer je dat? Locatie: Kleve. Klik voor meer info.  
Zoek resultaten 41 tot 50 van 224