Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen

Actief in alledaagse democratie!


De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) is een samenwerkingsverband van alle provinciale verenigingen voor kleine kernen en dorpshuizen. Zij ondersteunt via haar leden, met expertise op maat, ruim 4000 dorps- en dorpshuisorganisaties in Nederland en vele lokale burgerinitiatieven.

Nieuws

Minder OZB voor dorpshuizen en MFA's mogelijk

De Tweede Kamer heeft op 15 november jl. een amendement aangenomen dat (positieve) gevolgen kan hebben voor de onroerendezaakbelasting (OZB) van...

Lees verder

Een nieuwe kijk op krimp

De BOKD liet onderzoek uitvoeren naar lokale demografische verschillen binnen een krimpregio. Marit Gorter (Rijksuniversiteit Groningen) onderzocht de...

Lees verder

Spel functies dorpsorganisaties enthousiast ontvangen

Het in opdracht van de LVKK ontworpen spel om dorpsorganisaties te laten reflecteren op hun rol, is bij het eerste proefspel op de Dag van de Lokale...

Lees verder

Brede discussie over de toekomst van de dorpskerk

Veel provinciale verenigingen zijn betrokken bij de ontwikkelingen rond (toekomstige) leegstaande kerken. De secularisatie van Nederland, krimp en...

Lees verder

Goed nieuws geldautomaten dorpen

De drie grote banken, ABN AMRO, Rabobank en ING, gaan verspreid over het land gele geldautomaten plaatsen. Een ontwikkeling waar de LVKK zich samen...

Lees verder

Aanmelding Dorpsvernieuwingsprijs 2019 van start

Dorpen die actief werken aan de leefbaarheid voor nu en op de langere termijn kunnen een steun in de rug krijgen met de Dorpsvernieuwingsprijs. Er...

Lees verder