Activiteitenplan LVKK 2016

Hier kunt u ons activiteitenplan 2016 downloaden: een eerste uitwerking van het beleidsplan 2016-2019 ‘Ruimte voor burgers’, waarin ook de thema’s verwerkt zijn die de provinciale verenigingen hebben aangedragen. Met dit plan sluiten we nauw aan bij de Agenda Lokale Democratie waarin een groot aantal experimenten op het terrein van de lokale democratie gebundeld wordt en waarmee men burgers wil inspireren en uitdagen. Wij leveren daaraan een actieve bijdrage.

LVKK spreekt in Europees Parlement

Als vervolg op de conferentie die de LVKK samen met Humanitas en Volonteurope in maart organiseerde over 'Rural Isolation' werden Volonteurope en LVKK uitgenodigd door Lambert van Nistelrooij (Namens het CDA Europarlementarier in de EVPfractie) te spreken in het Europees Parlement.
Het kader was de 'Dag van Solidariteit tussen generaties' op 26 april jl. Koos Mirck namens de LVKK en Piotr Sadowski namens Volonteurope bespraken concrete projecten die de vitaliteit van de plattelandssamenleving en het samenleven van de generaties bevorderen. Vanuit Nederland brachten we lokale zorginitiatieven en initiatieven betreffende glasvezel in. Meer informatie vind u op www.volonteurope.eu.

Eindverslag IndeKern staat online

Trots presenteren wij het eindverslag van het project IndeKern.

Met het project IndeKern wil de Landelijke Vereniging Kleine Kernen zichtbaar maken wat netwerkvorming kan toevoegen aan lokale bewonersinitiatieven. Een inventarisatie van actuele thema’s binnen de provinciale Verenigingen Kleine Kernen leidde in 2013 tot de opzet van het project IndeKern. In de werkplannen van de provinciale VKK’s sprongen twee thema’s in het oog: bewonersinitiatieven rond duurzaamheid en rond zorg  en welzijn. IndeKern verkent wat lokaal in beweging is, hoe provinciale VKK’s (en andere partners) daarop inspelen en wat (landelijke) netwerkvorming kan betekenen om die bewonersinitiatieven te versterken.

Download het eindverslag.

Minister Blok reageert op adviezen PlattelandsParlement

Daartoe uitgenodigd door de Kamercommissie heeft Minister Blok (namens meerdere Ministeries) op 5 april een brief naar de Tweede Kamer gezonden waarin hij reageert op de aanbevelingen van het PlattelandsParlement van november jl.

Wij komen uiteraard in onze contacten met Kamerleden binnenkort terug op zijn antwoorden en opmerkingen.

U kunt de brief hier lezen.