LVKK levert input voor verkiezingsprogramma's

De LVKK heeft alle politieke partijen benaderd om concrete punten die de vitaliteit van het platteland versterkt en de actieve bewoners ondersteunen, op te nemen in hun verkiezingsprogramma's. Het gaat hierbij uiteraard om voorzieningenpeil (denk aan bijvoorbeeld snel internet en aan beschikbaarheid van primair en voortgezet onderwijs) en ook om de ondersteuning van bewoners die zelf als vrijwilliger verantwoordelijkheid nemen voor de leefbaarheid van hun omgeving. De punten zijn afgestemd met NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk), LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners ; onze stedelijke zusterorganisatie) en het landelijk zorgplatform 'Nederland zorgt voor elkaar'. Het hele document vindt u hier.

Platform Zorginitiatieven ‘Nederland zorgt voor elkaar’ heeft positief gesprek met Staatssecretaris Van Rijn

Het Landelijke Platform voor bewonersinitiatieven rond zorg en welzijn ‘Nederland zorgt voor elkaar’ (waar de LVKK in participeert) sprak op 26 mei jl. met staatssecretaris Van Rijn over ondersteuning van deze veelal kleinschalige initiatieven van onderop.
De Staatssecretaris was positief en wil het platform ondersteunen waarbij de autonomie van het platform en de werkwijze van bewoners, wordt erkend. De rol van het platform (en van bewonersinitiatieven) zal breder binnen en met het Ministerie van VWS besproken gaan worden.
Hiermee moet recht worden gedaan aan de kracht van bewonersinitiatieven. Uit een inventarisatie van Vilans en Movisie blijkt dat er in Nederland bijna 400 initiatieven op het terrein van zorg en welzijn zijn.

Website.vRijn.LVKK

Op de foto Jacques Allegro, Jan Smelik, Martin van Rijn, Ben van Essen en Jan Snijders.
Meta de Vries ontbreekt op de foto.

Delegatie onderzoekt mogelijkheid Europees PlattelandsParlement in Brabant

Spannende dagen voor de LVKK en voor onze Brabantse lidorganisatie de VKKNB.
Op 1 en 2 juni bezochten drie afgevaardigden van de grote overkoepelende Europese Plattelandsorganisaties van Bewonersinitiatieven (ELARD, ERCA, PREPARE) oostelijk Brabant.

LVKK en VKKNB brachten een bid uit om in 2017 het Europees PlattelandsParlement te organiseren. Met Estland zijn we nog in de race en de delegatie, bestaande uit Vanessa Halhead, Kirsten Birke Lund en Michael Dower beoordeelde de mogelijkheden die Brabant bood.
Tijdens het EPP2017 zullen de vorderingen worden besproken die in Europa zijn geboekt met de actiepunten uit het Manifest van EPP2015. Ook zullen typische Nederlandse/Brabantse voorbeelden van goede aanpak door bewoners van door hen ervaren vraagstukken én oplossingen voor het voetlicht komen. De delegatie was onder de indruk van de kracht van bewoners en ondernemers in een aantal dorpen.
Eind juni valt de beslissing of het Europees PlattelandsParlement 2017 in Nederland wordt gehouden.

Klik hier voor meer info.

Jury Europese Dorpsvernieuwingsprijs bezocht Hoonhorst

Op 18 mei jl. ontving Hoonhorst de jury van de door ARGE in Wenen uitgeschreven tweejaarlijkse Europese DorpsvernieuwingsprijsHoonhorst.JurybezoekLVKK
De Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs 2015, uitgeschreven door de LVKK, is door Hoonhorst gewonnen. Daarom kwam op 18 mei een internationale jury met leden uit Oostenrijk, Duitsland en Slowakije op bezoek. De jury kreeg een geweldige presentatie in Kulturhus Hoonhorst over alle projecten die gerealiseerd zijn en over de plannen voor de toekomst.
Daarna werd te voet een tocht door het dorp gemaakt en werd per auto een bezoek gebracht aan innovatieve bedrijven in het buitengebied. Zo kreeg de jury een prima indruk van hetgeen al gerealiseerd is.
De jury was onder de indruk, zoveel vrijwilligers die hun expertise en tijd ingezet hebben om het dorp leefbaar te houden en vooral ook duurzaam te maken.
In september wordt bekend of Hoonhorst de Europese Dorpsvernieuwingsprijs gewonnen heeft. Ze gaan de strijd aan met 23 andere genomineerden uit heel Europa. Een delegatie uit Hoonhorst gaat naar Tihany in Hongarije, om te horen en te zien of zij deze prestigieuze prijs gewonnen hebben.