Geld beschikbaar voor buurtprojecten

Initiatiefnemers en mensen met ideeën voor de buurt kunnen financiële ondersteuning aanvragen bij Kern met Pit. Het gaat om plannen die bijdragen aan de leefbaarheid; in 2017 van start gaan en binnen een jaar gerealiseerd worden. Aanvragen voor 31 oktober. Meer informatie via de site van Kern met Pit.

Ontmoeting LVKK met vertegenwoordigers Ministerie BZK in Eethen

20160830 144412Tijdens een fantastische zomerse dag op dinsdag 30 augustus, vond in Eethen (NB) een ontmoeting plaats tussen vertegenwoordigers van het Ministerie van Binnenlandse zaken (afdeling Democratie en Burgerschap) en bestuursleden van de LVKK en VKKNB. De gastvrije ontvangst werd verzorgd door vrijwilligers van het dorpshuis en de leden van de dorpsraad. Ook het bestuur van de gemeente Aalburg, in de persoon van burgemeester Fons Naterop en wethouder Kees Schreuders, en directeur van woningbouwvereniging Meander Ap van Toor, sloten aan bij de bijeenkomst die in het teken stond van actief burgerschap, in relatie tot een veranderende overheid.

Zo betoogde burgemeesters Fons Naterop een voorstander te zijn van wat hij noemt: omvormbeleid. “Op zo’n 30 procent van de gemeentelijke taken ‘zit teveel overheid’. We zitten aan het begin van een metamorfose.” Het roer moet om, vindt hij. Zowel politiek bestuurlijk, als ambtelijk. Het is een uitdaging voor de raad om veel meer de verbinding te leggen met de gemeenschap, de wijken en dorpen. “Slaag je erin te verbinden, dan draag je bij aan een geloofwaardige politiek.” Naterop spreekt de wens uit dat we in de toekomst minder beleidsambtenaren nodig hebben. “Het liefst stop ik meer geld in projecten – en minder in het schrijven van nota’s.“ Hij vraagt de LVKK en de provinciale verenigingen ook de verbinding te leggen tussen stad en platteland. Dorpsraden roept hij op meer ontwikkelingen te stimuleren, hun nek uit te steken en hun omgeving te prikkelen.

Lees meer: Ontmoeting LVKK met vertegenwoordigers Ministerie BZK in Eethen

LVKK levert input voor verkiezingsprogramma's

De LVKK heeft alle politieke partijen benaderd om concrete punten die de vitaliteit van het platteland versterkt en de actieve bewoners ondersteunen, op te nemen in hun verkiezingsprogramma's. Het gaat hierbij uiteraard om voorzieningenpeil (denk aan bijvoorbeeld snel internet en aan beschikbaarheid van primair en voortgezet onderwijs) en ook om de ondersteuning van bewoners die zelf als vrijwilliger verantwoordelijkheid nemen voor de leefbaarheid van hun omgeving. De punten zijn afgestemd met NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk), LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners ; onze stedelijke zusterorganisatie) en het landelijk zorgplatform 'Nederland zorgt voor elkaar'. Het hele document vindt u hier.

Platform Zorginitiatieven ‘Nederland zorgt voor elkaar’ heeft positief gesprek met Staatssecretaris Van Rijn

Het Landelijke Platform voor bewonersinitiatieven rond zorg en welzijn ‘Nederland zorgt voor elkaar’ (waar de LVKK in participeert) sprak op 26 mei jl. met staatssecretaris Van Rijn over ondersteuning van deze veelal kleinschalige initiatieven van onderop.
De Staatssecretaris was positief en wil het platform ondersteunen waarbij de autonomie van het platform en de werkwijze van bewoners, wordt erkend. De rol van het platform (en van bewonersinitiatieven) zal breder binnen en met het Ministerie van VWS besproken gaan worden.
Hiermee moet recht worden gedaan aan de kracht van bewonersinitiatieven. Uit een inventarisatie van Vilans en Movisie blijkt dat er in Nederland bijna 400 initiatieven op het terrein van zorg en welzijn zijn.

Website.vRijn.LVKK

Op de foto Jacques Allegro, Jan Smelik, Martin van Rijn, Ben van Essen en Jan Snijders.
Meta de Vries ontbreekt op de foto.