Aanmelding deelname collecteren voor Oranjefonds kan nu!

Verenigingen en stichting kunnen zich nu aanmelden voor deelname aan de collecte die het Oranjefonds organiseert in de week van 6 tm. 10 juni. Het geld wordt vanuit het Oranjefonds ingezet om sociale organisaties een steun in de rug te geven. Organisaties die collecteren mogen de helft van het ingezamelde geld zelf behouden. Dat kan een mooie versterking zijn van sociale initiatieven van de eigen gemeenschap. Klik op deze link voor meer informatie en aanmelding.

Artikel Sociaal Bestek

In het decembernummer van het magazine Sociaal Bestek staat een redactionele bijdrage van Leidy van der Aalst, voorzitter van de LVKK. De titel van het artikel luidt: de sociale kracht van kleine kernen. Het artikel belicht niet alleen waarin kleine kernen groot kunnen zijn, maar ook welke thema's nu en de komende jaren spelen in kleine kernen en in relatie tot stedelijke gebieden; wat de rol van de LVKK en provinciale belangenverenigingen is en hoe overheid en initiatiefrijke inwoners elkaar wel wíllen vinden, maar soms nog zoekend zijn naar hun nieuwe verhouding tot elkaar. Lees hier het artikel.

Grote opkomst vervoerssymposium Limburg

Op dinsdag 13 december organiseerde de VKKL in samenwerking met de provincie Limburg een symposium waarin vervoersdiensten, opgezet en gereden door vrijwilligers, centraal stonden. Dat er behoefte is aan nieuwe concepten en lokaal personenvervoer, bleek wel uit de opkomst. Die was bijzonder groot. tijdens het symposium gaven partijen als Arriva hun visie op samenwerking met lokale vervoersdiensten. Ook werd er aandacht besteed aan opstart, financiering en exploitatie van nieuwe en bestaande initiatieven. Ervaringen en tips die zeker ook voor andere provincies interessant zijn. Meer informatie vindt u op de site van de VKLL

25 maart: festival Human - Nederland Zorgt Voor Elkaar

2017 start goed. Dan zendt de humanistische omroep Human zes documentaires uit over burgerinitiatieven die zich o.a. richten op wonen, zorg en welzijn. Deze vormen de opmaat naar het festival Human - Nederland Zorgt Voor Elkaar. Tijdens dit festival op 25 maart (noteert u dit svp alvast in uw agenda!) zullen actieve bewoners uit het hele land met elkaar kunnen kennismaken; ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen. Meer dan duizend mensen worden hier verwacht. Uiteraard is de LVKK deze dag ook van de partij. Dit landelijke festival dient als startconferentie van Nederland Zorgt Voor Elkaar en de officiële introductie van de helpdesk. Lees hieronder meer over Nederland Zorgt voor Elkaar via de verschenen nieuwsbrief.

Lees meer: 25 maart: festival Human - Nederland Zorgt Voor Elkaar