Jaarverslag 2017


Actief in alledaagse democratie! Het credo van onze site en het jaarverslag van 2017. Dankzij de verenigingsstructuur en ons grote netwerk lukt het ons, van onderaf en met elkaar, nieuwe vormen en andere oplossingen te vinden voor wat er speelt in kleine kernen. Het platteland heeft potentie en die moet optimaal benut worden. Dat blijft de opgave voor de komende jaren. Het jaarverslag 2017 laat zien wat we aan de leefbaarheid van plattelandsgemeenschappen hebben kunnen bijdragen, hoe we de energie hebben kunnen versterken. Samen met alle actieve bewoners in dorpen en kleine kernen. Rond thema’s als overheidsparticipatie, zorginitiatieven, vluchtelingenopvang, versterking en verduurzaming van gemeenschapsaccommodaties en nog veel meer.

Bewoners zetten zich met veel enthousiasme in voor hun eigen leefomgeving. Als doener, bestuurder of iets daar tussenin maar altijd op vrijwillige basis. Daarin heeft ons land een traditie. Ook hebben we een lange traditie om dat in coöperatief verband te doen. Een organisatievorm die, nu de overheid veel taken overgedragen heeft aan de gemeenschap, aan een nieuwe opmars is begonnen. 

Voor kleine kernen niets nieuws zou je denken, want al jarenlang hebben dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen hun krachten gebundeld in een verenigingsstructuur zowel provinciaal als landelijk. De verandering zit hem in de antwoorden op maatschappelijke vraagstukken zoals krimp, opvang van vluchtelingen, duurzaamheid en de veranderende verhouding tussen burgers en overheid en de betrokkenheid van bewoners. Lees erover in ons jaarverslag