Symposium The Dutch Way, bewoners aan zet in Europa


De commissie internationaal van de LVKK en het Centre of Expertise Krachtige Kernen organiseren gezamenlijk een gratis symposium dat aansluit bij het European Rural Parliament. Dit symposium vindt plaats in Kessel, op 19 oktober van 10.00-17.00 uur.

Het symposium ‘The Dutch Way, bewoners aan zet in Europa’ bestaat uit twee delen. In het ochtenddeel staat de dialoog over de grens centraal. Hoe versterken we de dialoog tussen burgers aan beide kanten van de grens? Wat is daarbij de rol van de overheid, wat is de rol van bewoners? 

Bij de lunch sluit een delegatie van het ERP aan met hun Field Trip. In het middagdeel staat “zelfsturing” centraal. Hoe werkt dat in Peel en Maas/Kessel/Nederland en hoe in andere Europese landen. Wat kunnen we hierin van elkaar leren? We ronden af met een bijdrage aan de Venhorst Declaration. In de ochtend is de voertaal Nederlands in de middag Engels.

“Samen zelf doen” dat is de kern van zelfsturing! 

PROGRAMMA Symposium

9.30   Ontvangst

10.00 Welkom en toelichting programma door dagvoorzitter, Jan Bart Wilschut en opening door burgemeester Wilma Delissen, gemeente Peel en Maas

10.15 Eerste ronde workshops

  • Ervaringen studiereis Engeland: sociaal ondernemen en burgerparticipatie in de praktijk!
  • Netterden over het project Mach Mit
  • Nederlands-Duitse samenwerkingsproject Krachtige Kernen/Starke Dörfer (KRAKE): Wat kunnen de burgers in de dorpen - nu en in de toekomst - zelf doen, om hun dorp leefbaar en attractief te houden?
  • Mobility as a Service: individuele bereikbaarheid voor alle inwoners vanuit de kracht van dorpsgemeenschappen!

11.00 Tweede ronde workshops

11.50 Ophalen oogst uit de workshops en reflectie met panel en zaal op de vraag: Hoe versterken we grensoverschrijdende contacten tussen bewoners? En welke rol spelen overheden daarbij?

MIDDAGDEEL: SYMPOSIUM PLUS FIELD TRIP ERP

12.30 Lunch (met gasten ERP)

13.45 Opening middagprogramma door wethouder Roland van Kessel (Peel en Maas)

14.00 Zelfsturing in Kessel: hoe bouw je samen een Kasteel? Spreker: Marcel van Bergen

14.15 The Dutch Way (zelfsturing 3.0 Peel en Maas) Inleiding op de stelling: De leefgemeenschap van bewoners (het collectieve) heeft eigen ruimte nodig om zich als heelheid te ontwikkelen. Dat vraagt om een communicatieve overheid (het publieke), die zich bewust is van haar bescheiden rol. Spreker: Piet Geurts

14.30 In subgroepen in gesprek over stellingen, zoals: Wordt gedeeld dat het collectieve (de gemeenschap of commons) onderscheiden moet worden van het publieke? Ligt dit verschillend in de onderscheiden landen? Wat kunnen we van elkaar leren over het eigen perspectief van de gemeenschappen? Bespreken van concept-tekst Venhorst Declaration

16.10 Terugkoppeling uit de subgroepen Vaststellen concept-tekst Venhorst Declaration (Creating future proof communities)

16.30 Afronding symposium met borrel

17.00 Vertrek delegatie ERP naar Venhorst

Zowel tijdens de ochtend als de middag staan interactie en dialoog centraal. Er is dan ook alle tijd om kennis te maken met en in gesprek te gaan met andere deelnemers.

De organisatie is in handen van de commissie internationaal LVKK en het Centre of Expertise Krachtige Kernen. De Landelijke Vereniging van Kleine Kernen heeft als doel initiatieven van bewoners te ondersteunen ter behoud of verbetering van de leefbaarheid en vitaliteit van kleine kernen in Nederland. De internationale commissie ondersteunt de LVKK door verbindingen te maken en contacten te leggen over de grens. Het HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen werkt samen met burgers en professionals aan het toekomstbestendig wonen in kleine kernen.

Wilt u geïnspireerd worden door grensoverschrijdende initiatieven en meer weten over de kracht van zelfsturing? Zet 19 oktober alvast in uw agenda en meldt u direct aan

Locatie 

Kasteel Keverberg 
Kasteelhof 4 
5995 BX Kessel