Zorgzame dorpen in Groningen actief!


Als reactie op ontwikkelingen in de zorg en veranderingen in dorpen, organiseren inmiddels al zo’n 70 Groninger dorpen, zorgzame oplossingen met en voor hun eigen dorp.

Daarbij gaat het om het:

  • organiseren van ontmoeting & activiteiten
  • verbinden informele vraag & aanbod dorpsgenoten
  • organiseren van professionele zorg
  • (willen) bouwen van woonvormen.

Deze ontwikkeling van zorgzame dorpen in Groningen is bijzonder en opvallend. Overheden en zorginstanties volgen deze beweging van Grunneger inwoners. Zij ervaren het als positief, maar vinden het vaak nog lastig te begrijpen wat er nu precies gebeurt en vinden zorgzame initiatieven over het algemeen nog te ongrijpbaar om mee samen te werken.

Daarom organiseert Groninger Dorpen vrijdagmiddag 16 februari de bijeenkomst Zorgzame dorpen, zichtbaar (&) in ’t zonnetje! Doel is de beweging vanuit de inwoners van dorpen in Groningen een gezicht te geven en dorpen met elkaar te verbinden qua kennis & knelpunten; om de samenwerking tussen dorpen en overheden & instanties te stimuleren.

De definitieve agenda en locatiegegevens volgen. Wat er in ieder geval zal gebeuren: 

  • Inspirerende dorpen op het podium: Zorgzame dorpen zichtbaar (&) in ’t zonnetje. Bij elkaar én bij overheden en bestuurders in het relevante netwerk
  • Lanceren netwerk Zorgzame Dorpen Groningen door: zorgzaam initiatief Wedde dat ’t Lukt, Ministerie van VWS en dhr. Eelco Eikenaar, Gedeputeerde van de Provincie Groningen/ Leefbaarheid
  • Overhandigen handig boekje: Wedde dat ’t Lukt, de Dorpsondersteuner.