Afscheid en welkom: Bestuurswisseling LVKK


Tijdens de algemene ledenvergadering namen we afscheid van vier bestuursleden die zich jarenlang inzetten voor het dagelijks bestuur van de vereniging. Voorzitter Leidy van der Aalst, vice-voorzitter Tinie te Dorsthorst, secretaris Geert Hoogeboom en penningmeester Jan Boer zorgden de afgelopen jaren voor verbinding en versterking en het aanjagen van leefbare en energieke dorpen en zeggenschap voor heel veel bewoners van Nederland. Mede dankzij hun inzet is de LVKK vertakt in de haarvaten van de Nederlandse samenleving én in Europa. 

Er was een warm welkom voor drie nieuwe bestuursleden (zie foto's): Mieke Damsma, voormalig burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe met 29 kernen, en nu parttime directeur van het hospice in Assen, neemt de voorzittershamer van Leidy van der Aalst over. “Een goed en leefbaar Nederland kan niet zonder vitaal platteland en het faciliteren van burgerkracht”, vindt zij. In haar loopbaan, ook als wethouder in Maastricht, heeft zij ervaren wat de grote meerwaarde is van een vitaal platteland. Zij zal zich inzetten om de LVKK als vereniging en binnen samenwerkingsverbanden een verbindende kracht te laten zijn tussen de vele lokale initiatieven en diverse overheidsniveaus, zowel lokaal, regionaal, landelijk als Europees. 

Nieuw bestuurslid Niko Wiendels, een geboren Achterhoeker en wonend in Babberich (gemeente Zevenaar) brengt als oud-wethouder van drie gemeenten veel bestuurlijke ervaring mee. Hij heeft een voorliefde voor het leven in kleine kernen waar mensen elkaar kennen en naar elkaar omzien. ‘Iets doen voor de ander geeft zin aan het leven en zin in het leven’, is zijn motto. En dat is waarom hij zich de komende jaren, naast het werken als vrijwilliger in het plaatselijke kulturhus en zijn inzet als bestuurslid van DKK Gelderland, wil inzetten voor de LVKK. De uitdaging die hij ziet voor de LVKK is “het ondersteunen van de provinciale leden in hun werk voor dorpshuizen en dorpsbelangenorganisaties, zowel vraaggericht als aanbodgericht.” Belangrijk daarbij vindt hij het leggen van focus. “Beter weinig dingen goed doen, dan veel dingen minder”. 

Ook Nico Bijman brengt als nieuw bestuurslid en penningmeester een vracht aan bestuurlijke ervaring mee. Al zo’n veertig jaar is hij actief als bestuurder in diverse verenigingen. Hij was tien jaar voorzitter van Dorpswerk Noord-Holland, gemeenteraadslid en fractievoorzitter van een politieke partij. Samen met zijn broer runde hij vele jaren een melkveehouderij-bedrijf. Zijn missie voor de komende jaren: “Als bestuurder en belangenbehartiger van de LVKK wil ik mij inzetten om de belangen van inwoners op het platteland duidelijker te laten door klinken bij Tweede Kamerleden. Met als resultaat een betere leefbaarheid in de kernen, en grotere bekendheid van de LVKK.”

Een beeldverslag van de middag