Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen

Actief in alledaagse democratie!


De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) is een samenwerkingsverband van alle provinciale verenigingen voor kleine kernen en dorpshuizen. Zij ondersteunt via haar leden, met expertise op maat, ruim 4000 dorps- en dorpshuisorganisaties in Nederland en vele lokale burgerinitiatieven.

Nieuws

Komt jullie dorpshuis in aanmerking voor het BuurtBespaarBudget?

Dorps- en buurthuizen, verenigingen en bewonersorganisaties kunnen vanaf 15 september een aanvraag voor het BuurtBespaarBudget indienen. Dit budget...

Lees verder

LVKK trekt in programma Meldpunt aan de bel: dorpshuizen vallen om door torenhoge energieprijzen

Dorps- en buurthuizen komen in grote problemen door de torenhoge energietarieven. Voor de meeste locaties geldt dat verwarming en stroom de grootste...

Lees verder

tips voor gemeenschappen en gemeenteraden uit de 11 Goed Voor Elkaar Dorpen

De afgelopen zomer reisden we digitaal langs elf Goed Voor Elkaar Dorpen, verspreid over heel Nederland. Van het Groningse Kloosterburen tot Beringe...

Lees verder

De inschrijvingen voor Kern met Pit zijn weer geopend!

Kern met Pit helpt al meer dan 45 jaar burgerinitiatieven; van buurtmoestuin en beweegroute tot repaircafé en speeltuin.

Lees verder

Europees PlattelandsParlement in Polen

In Polen nemen we deel aan het tweejaarlijkse European Rural Parliament dat plaatsvindt van 12 - 15 september 2022.

Lees verder

Programma Samen helpt bestaande bewonersinitiatieven

Hebben jullie in je dorp een bewonersinitiatief opgestart, maar hulp nodig om door te gaan of verder te groeien, dan biedt het programma Samen...

Lees verder