Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen

Actief in alledaagse democratie!


De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) is een samenwerkingsverband van alle provinciale verenigingen voor kleine kernen en dorpshuizen. Zij ondersteunt via haar leden, met expertise op maat, ruim 4000 dorps- en dorpshuisorganisaties in Nederland en vele lokale burgerinitiatieven.

Nieuws

15 aanmeldingen voor de Dorpsvernieuwingsprijs!

Vanuit het hele land hebben dorpen zich aangemeld om mee te dingen naar de Dorpsvernieuwingsprijs. 21 maart krijgen de deelnemende dorpen bericht wie...

Lees verder

Kleine Kernen Spel gespeeld op conferentie NWO

Tijdens de conferentie Synergie2019 van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek speelden dorpsbewoners het Kleine Kernen Spel. Het...

Lees verder

Minder OZB voor dorpshuizen en MFA's mogelijk

De Tweede Kamer heeft op 15 november jl. een amendement aangenomen dat (positieve) gevolgen kan hebben voor de onroerendezaakbelasting (OZB) van...

Lees verder

Een nieuwe kijk op krimp

De BOKD liet onderzoek uitvoeren naar lokale demografische verschillen binnen een krimpregio. Marit Gorter (Rijksuniversiteit Groningen) onderzocht de...

Lees verder

Spel functies dorpsorganisaties enthousiast ontvangen

Het in opdracht van de LVKK ontworpen spel om dorpsorganisaties te laten reflecteren op hun rol, is bij het eerste proefspel op de Dag van de Lokale...

Lees verder

Brede discussie over de toekomst van de dorpskerk

Veel provinciale verenigingen zijn betrokken bij de ontwikkelingen rond (toekomstige) leegstaande kerken. De secularisatie van Nederland, krimp en...

Lees verder