Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen

Actief in alledaagse democratie!


De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) is een samenwerkingsverband van alle provinciale verenigingen voor kleine kernen en dorpshuizen. Zij ondersteunt via haar leden, met expertise op maat, ruim 4000 dorps- en dorpshuisorganisaties in Nederland en vele lokale burgerinitiatieven.

Nieuws

7 juni symposium Samenwerken met nieuwkomers

Op 7 juni a.s. organiseert het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa, met als lead-partner DKK Gelderland, het symposium Samenwerken met...

Lees verder

Afscheid en welkom: Bestuurswisseling LVKK

Tijdens de algemene ledenvergadering namen we afscheid van vier bestuursleden die zich jarenlang inzetten voor het dagelijks bestuur van de...

Lees verder

‘Elke regio telt!’ Een advies van drie organisaties aan het kabinet

De regionale verschillen in brede welvaart in Nederland zijn groot en ze nemen toe. Het beleid van het kabinet moet zich richten op het tegengaan van...

Lees verder

Onderzoek naar leefbaarheid platteland door WUR

Op verzoek van het ministerie van LNV heeft Wageningen University & Research een literatuuronderzoek gedaan naar verminderde leefbaarheid op het...

Lees verder

WarmteBoost helpt 50 plekken in Nederland met verduurzamen

WarmteBoost is een uitgelezen kans om je dorpshuis te verduurzamen. Er is budget om 50 ontmoetingsplekken te ondersteunen met ieder € 25.000!

Lees verder

20 april online startbijeenkomst voor het programma WarmteBoost

Kan jullie dorpshuis of andere ontmoetingsplek ook een boost gebruiken om verder te verduurzamen? Dan is het programma WarmteBoost iets voor jullie....

Lees verder