Scriptieprijs

Aanleiding

De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) organiseert een scriptieprijs voor het platteland. Wij willen de zienswijze van jonge onderzoekende mensen op de problematiek en de oplossingen van het platteland voor het voetlicht brengen! Voor zowel het WO als het HBO komt er een scriptie-/afstudeerprijs. Hiervoor kunnen zowel bachelor- als masterscripties worden aangemeld. Er worden per categorie 3 studenten genomineerd. De winnaar krijgt €500, de twee overige genomineerden krijgen €250.

De scriptieprijzen worden uitgereikt tijdens het Plattelandsparlement op 9 november.

Voldoet jouw scriptie aan de volgende criteria?

 • Je scriptie gaat over een onderwerp dat zich richt op gemeenschapskracht, het voorzieningenniveau, dorpshuizen en/of –organisaties in kleine kernen op het Nederlandse platteland
 • Je hebt je scriptie tussen 1 september 2023 en 31 augustus 2024 ingeleverd/verdedigd aan een Nederlandse universiteit of hogeschool
 • Je bent ondersteund door een scriptiebegeleider
 • Je kunt aanwezig zijn bij het Plattelandsparlement op 9 november 2024 om daar ook je scriptie kort te presenteren

Beoordelingscriteria

 • De mate waarin het onderzoek en/of de resultaten bijdragen aan de ontwikkeling van gemeenschapskracht, het voorzieningenniveau, dorpshuizen en/of –organisaties in kleine kernen op het Nederlandse platteland
 • Relevantie van het onderwerp voor de praktijk

 • Mate waarin onderzoeker interactie heeft gehad met bewoners van het platteland
 • Helder taalgebruik; interessant om te lezen als bestuurslid van een dorpsorganisatie of dorpsraad 
 • Creativiteit van de onderzoeksopzet, -toepassing, en -aanbevelingen 
 • Kwaliteit van de presentatie (filmpje 1 minuut) en beantwoording vragen jury
 • Kwaliteit van de analyse
 • Toepasbaarheid van het onderzoek

Doe je mee?

Wil jij met jouw scriptie meedoen en kans maken op een mooie geldbedrag en aandacht voor jouw onderzoek tijdens het PlattelandsParlement op 9 november? Stuur dan voor 15 September 2024 een e-mail naar communicatie@remove-this.lvkk.remove-this.nl en vermeld daarin de volgende gegevens;

 • Onderwerp e-mail; deelname scriptieprijs
 • Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum van de auteur
 • Naam van de onderwijsinstelling en (beoogde) afstudeerdatum
 • Titel van de scriptie
 • Een korte samenvatting van de scriptie (250 woorden)
 • Volledige scriptie (bijlage)
 • Beoordeling van de scriptie door de examinatoren van de opleiding (bijlage)
 • Een aanbeveling door (één van) de examinatoren (bijlage)

Uiterlijk half oktober maken we de genomineerden bekend.

We kijken er enorm uit om jouw scriptie te lezen en bedanken je bij deze alvast voor je deelname!

Misschien tot ziens tijdens het PlattelandsParlement op 9 november in Assen.