Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen

Publicaties

Een handreiking voor wooninitiatieven in kleine kernen

De LVKK heeft samen met de provinciale verenigingen een handreiking opgesteld die initiatiefnemers helpt bij de ontwikkeling van nieuwe woningen in...

Lees verder

Goed voor Elkaar Dorpen

Gemeenschapskracht komt tot bloei als bewoners zelf de verantwoordelijkheid nemen én krijgen voor de toekomst van hun eigen dorp of wijk. In sommige...

Lees verder

Brochure De nieuwe Omgevingswet

Gemeenten krijgen per 1 januari 2022 te maken met de nieuwe Omgevingswet. Deze voegt een groot aantal sectorale regelingen samen. Voor een dorp...

Lees verder

Samen werken aan bewonersinitiatieven

Samen werken aan bewonersinitiatieven, hoe doe je dat en waar begin je? In deze brochure vind je tips en aanbevelingen. De brochure is geschreven...

Lees verder

Zó werk je met jongeren aan een sterk platteland!

Dorpen als plezierige woonplek voor iedereen. Dat willen we allemaal! Dorpen waar zowel ouderen als jongeren fijn wonen. Toch zijn het vaak...

Lees verder

Dorpsvernieuwingsprijs 2019

Vier finalisten laten zien hoe zij hun dorp aantrekkelijk maken en houden voor (nieuwe) inwoners. Ieder dorp geeft op eigen manier invulling aan...

Lees verder