Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen

Publicaties

Brochure De nieuwe Omgevingswet

Gemeenten krijgen per 1 januari 2022 te maken met de nieuwe Omgevingswet. Deze voegt een groot aantal sectorale regelingen samen. Voor een dorp...

Lees verder

Samen werken aan bewonersinitiatieven

Samen werken aan bewonersinitiatieven, hoe doe je dat en waar begin je? In deze brochure vind je tips en aanbevelingen. De brochure is geschreven...

Lees verder

Zó werk je met jongeren aan een sterk platteland!

Dorpen als plezierige woonplek voor iedereen. Dat willen we allemaal! Dorpen waar zowel ouderen als jongeren fijn wonen. Toch zijn het vaak...

Lees verder

Dorpsvernieuwingsprijs 2019

Vier finalisten laten zien hoe zij hun dorp aantrekkelijk maken en houden voor (nieuwe) inwoners. Ieder dorp geeft op eigen manier invulling aan...

Lees verder

Wat voor een dorpshuis willen we zijn?

Een brochure / publicatie voor besturen van dorpshuizen, gemeenschapshuizen, Kulturhusen, buurthuizen en multifunctionele accommodaties. Een discussie...

Lees verder

28 actieve dorpen werken aan leefbaarheid

De deelnemers aan de Dorpsvernieuwingsprijs 2017, maar ook die van voorgaande edities, laten zien dat dorpen meegaan met hun tijd, maar wel op hun...

Lees verder