Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen

Nieuws

Een handreiking voor wooninitiatieven in kleine kernen

De LVKK heeft samen met de provinciale verenigingen een handreiking opgesteld die initiatiefnemers helpt bij de ontwikkeling van nieuwe woningen in...

Lees verder

Goed voor Elkaar Dorpen

Gemeenschapskracht komt tot bloei als bewoners zelf de verantwoordelijkheid nemen én krijgen voor de toekomst van hun eigen dorp of wijk. In sommige...

Lees verder

Brochure De nieuwe Omgevingswet

Gemeenten krijgen per 1 januari 2022 te maken met de nieuwe Omgevingswet. Deze voegt een groot aantal sectorale regelingen samen. Voor een dorp...

Lees verder

Samen werken aan bewonersinitiatieven

Samen werken aan bewonersinitiatieven, hoe doe je dat en waar begin je? In deze brochure vind je tips en aanbevelingen. De brochure is geschreven...

Lees verder

Zó werk je met jongeren aan een sterk platteland!

Dorpen als plezierige woonplek voor iedereen. Dat willen we allemaal! Dorpen waar zowel ouderen als jongeren fijn wonen. Toch zijn het vaak...

Lees verder

Dorpsvernieuwingsprijs 2019

Vier finalisten laten zien hoe zij hun dorp aantrekkelijk maken en houden voor (nieuwe) inwoners. Ieder dorp geeft op eigen manier invulling aan...

Lees verder

Wat voor een dorpshuis willen we zijn?

Een brochure / publicatie voor besturen van dorpshuizen, gemeenschapshuizen, Kulturhusen, buurthuizen en multifunctionele accommodaties. Een discussie...

Lees verder

28 actieve dorpen werken aan leefbaarheid

De deelnemers aan de Dorpsvernieuwingsprijs 2017, maar ook die van voorgaande edities, laten zien dat dorpen meegaan met hun tijd, maar wel op hun...

Lees verder

Herbestemming leegstaand vastgoed

Uiteenlopende ontwikkelingen hebben er de laatste jaren voor gezorgd dat ook in kleine kernen vastgoed leeg kwam te staan. Gelukkig zijn er ook...

Lees verder

Vluchtelingenopvang

Vluchtelingenopvang. Een thema dat nogal eens stof doet opwaaien. Goede communicatie – maar wat is dat? – blijkt essentieel voor een goed verloop....

Lees verder

Dorpen zijn duurzaam

Steeds meer dorpen richten zich op een duurzame toekomst. Ze nemen energiebesparende maatregelen, kopen collectief zonnepanelen in of wekken hun eigen...

Lees verder

Zorgzame dorpen

Dorpsbewoners die een zorginitiatief starten, willen graag dat ouderen en kwetsbaren zo lang mogelijk in hun eigen dorp en omgeving kunnen blijven...

Lees verder

Gebouw van betekenis: Het accommodatieplan

Welke voorzieningen zijn nodig voor een leefbaar dorp of leefbare wijk, hoe kunnen de dorpen en wijken deze voorzieningen zelf in stand houden en wat...

Lees verder

Gebouw van betekenis: Dorpshuis en de Wmo

Deze brochure is opgezet als toolkit door en voor vertegenwoordigers en inwoners van gemeenschappen die met de Wmo-taken aan de slag willen vanuit de...

Lees verder

Gebouw van betekenis: Duurzame dorpshuizen

Gemeenschapsaccommodaties in drie provincies, staan in deze brochure / publicatie centraal. Hier zijn inwoners bewust aan de slag gegaan met de...

Lees verder

Onderzoek Bewonersorganisaties

Prof. Tine de Moor (Universiteit van Utrecht) onderzocht in opdracht van de LVKK in 2017 de veranderingen in rollen en functies van...

Lees verder