Bezoek minister Bruins Slot aan Lettele en Deventer: 'Ik ben hier om te luisteren en te leren'.


Op uitnodiging van de LVKK en LSA bewoners bracht minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken een werkbezoek aan Lettele en Deventer. Zij sprak daar met actieve bewoners vanuit het Plaatselijk Belang Lettele en Stichting WIJD. Ook bestuursleden van LSA en LVKK waren bij het werkbezoek.

Of het nu gaat om dorp, kern, stad of wijk: overal werken bewoners vanuit initiatieven hard aan de leefbaarheid van hun eigen omgeving, maar krijgen zij ook te maken met obstakels vanuit de overheid. Plaatselijk Belang Lettele maakt het dorp met haar inwoners levendig en aantrekkelijk en heeft daar al een lange traditie in. Vanuit de gemeenschap worden voorzieningen opgezet en behouden. Van het Kulturhus tot de buurtbus en van de dorpssuper tot het dorpsfeest. Met eigen kennis en kunde, soms eigen middelen, maar vooral heel veel gemeenschapskracht. Stichting WIJD maakt met de buurt en andere belanghebbenden van het Westelijke IJsselgebied een plan voor de oever, werkt aan het beheer ervan en zorgt voor sociale programmering. 

In alle gesprekken kwam het duidelijk naar voren: bewoners hebben de wens én het vermogen om zelf te beslissen over de inrichting en vormgeving van hun leefomgeving. Iets waar de minister haar waardering voor uitsprak. De dorpssuper en de inzet van de inwoners van Lettele noemt zij ‘een blijk van naoberschap die de kracht van de gemeenschap weergeeft’. En belangrijk voor de gemeenschap, vindt zij, want: ‘dit is niet alleen een winkel voor het dorp, maar ook een ontmoetingsplek. Een soort tweede huiskamer.’ Minister Bruins Slot wil gemeenschapskracht verder brengen, vertelde ze. Zij voelt het als een uitdaging en noodzaak om dit ook te doen op plekken waar mensen zich minder snel uitgenodigd of zich in staat voelen om zelf te bouwen aan leefbare wijken en dorpen. De minister noemde daarbij de Wet versterking participatie decentrale overheden die binnenkort wordt besproken in de Tweede Kamer als een belangrijke stap vooruit. Die wet stelt dat gemeenten een participatieverordening op moeten stellen waarin het uitdaagrecht bijvoorbeeld ook opgenomen kan worden. Praktische handvatten en mogelijkheden voor het uitwisselen van kennis en ervaring, geven als het aan de minister ligt, handvatten voor uitvoering.

Bekijk hier het beeldverslag van de dag. Fotografie: John Voermans en Jeroen Marcus/Studio 38c