Blog Vergeten Vastgoed


Er is bijna geen wijk of dorp zonder plek voor ontmoeting. Thijs van Mierlo (LSA Bewoners) en Koos Mirck (LVKK) schatten in dat het hier om zo’n tienduizend gebouwen gaat. Toch wordt dit type maatschappelijk vastgoed vaak niet opgemerkt als het om de verduurzamingsopgave gaat. Vastgoedeigenaar is in een groot aantal gevallen de gemeente, die financieel niet wint bij een verduurzamingsopgave in een tijd van bezuinigingen. Besturen staan veelal open voor de verduurzaming maar zien op tegen de complexiteit van het maken van keuzes, het werken aan een uitvoeringsplan en vinden van financiering.

In een blog op de website energieslag.rvo.nl doen Van Mierlo en Mirck een oproep aan provincies om besturen van gemeenschapsaccommodaties te ontzorgen. Een investering die dubbel en dwars wordt terugverdiend. “Provincies staan voor de keuze om binnen het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed een keuze te maken voor categorieën vastgoed. Hierdoor komen middelen vrij om adviseurs en coaches in te zetten die eigenaren van maatschappelijk vastgoed ontzorgen. Wij roepen provincies op om buurt- en dorpshuizen niet te vergeten. Een keuze met enorme maatschappelijke impact en een keuze die verduurzaming zal versnellen vanuit de leefwereld van inwoners.” 

Lees hier het volledige blog

Op de foto: Buurthuis De Boomtak in Tilburg. Buurtbewoners financierden zelf de aankoop van het pand en plaatsten zonnepanelen.