Brochure 'Vissen naar vrijwilligers'


Steeds minder mensen doen vrijwilligerswerk en in de praktijk blijkt het dan ook nog eens lastig om vrijwilligers te werven voor bestuursfuncties. Dat betekent alle hens aan dek voor organisaties die niet zonder vrijwilligers kunnen. Zoals besturen van dorpsbelangen en dorpshuizen.

Gelukkig blijkt uit onderzoek dat meer mensen bereid zijn tot vrijwilligerswerk, als sommige zaken anders aangepakt worden. Vrijwilligers vragen om ‘vrijwilligerswerk op maat’. Denk aan: andere tijden, flexibele inzet, een wens tot projectmatig werken of het vervullen van een functie in een duo-bezetting. Een cultuuromslag kan helpen. De Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) heeft een brochure gemaakt die handvatten biedt om het werven en behouden van vrijwilligers makkelijker te maken.