Btw bij de aanschaf van zonnepanelen


De meeste dorpshuizen worden door de Belastingdienst beschouwd als een sociaal-culturele instelling en vallen onder een verplichte btw-vrijstelling voor fondsenwervende activiteiten.

Fondsenwervende activiteiten zijn activiteiten waarmee extra inkomsten worden gegenereerd die in principe niet zijn vrijgesteld, maar voor dorpshuizen wel, zolang ze onder een maximumbedrag blijven. De verplichte vrijstelling geldt voor levering van goederen tot € 68.067 en voor diensten tot € 22.689. Veel dorpshuizen zijn niet btw-plichtig. Daarom is het voor hen niet mogelijk om na aanschaf van zonnepanelen de betaalde btw bij de Belastingdienst terug te vragen.

Dat geldt ook voor de btw op de onderhoudskosten. Voor sommige dorpshuizen kan dit een reden zijn om in de btw te willen treden. Dat kan alleen als de omzet uit levering van goederen hoger uitvalt dan € 68.067 en er geen gebruik wordt gemaakt van de kantineregeling. Wordt ongebruikte zonne-energie teruggeleverd aan de energiemaatschappij, dan geldt dat als de levering van een goed. Als de omzet uit fondsenwervende activiteiten inclusief energie hoger uitvalt dan € 68.067 en er wordt geen gebruik gemaakt van de kantineregeling, kan een dorpshuis btw-plichtig worden.

Een dorpshuis kan door de energielevering ook ongewild in de btw-sfeer belanden. Dit gebeurt als door teruglevering van energie de totale omzet meer bedraagt dan €136.134. Dit is de maximaal te behalen vrijstelling via de kantineregeling en voor fondsenwervende activiteiten, waartoe dus ook de energielevering wordt gerekend.