Burgers hebben bij energietransitie het nakijken - LVKK stuurt brief aan Tweede Kamer


In de discussie over wie de kosten draagt voor de energietransitie dreigt één ding over het hoofd te worden gezien: lokale initiatieven, dorpshuizen, verenigingen en burgers worden rechts en links gepasseerd door projectontwikkelaars. In de praktijk zijn het vooral de grote partijen die in aanmerking komen voor de beperkte ruimte van het elektrische netwerk. Dit staat haaks op de uitgangspunten van het Klimaatakkoord.

In het Klimaatakkoord zijn partijen gelijkwaardig en is het streven om 50% van de productie van hernieuwbare opwekking van energie eigendom te laten worden van de lokale omgeving (burgers en bedrijven). De regio’s krijgen de opdracht om hiervoor plannen te ontwikkelen: de zogenaamde Regionale Energietransitie (RES).

De LVKK luidt in vervolg op een initiatief van Drents Statenlid Peter Zwiers, de noodklok en heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. De capaciteit op het net is onvoldoende voor de energie die we moeten opwekken om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Netwerken moeten uitbreiden, maar de capaciteit is, ook bij uitbreiding, vaak al vergeven aan grote partijen. Een motie in de Tweede Kamer om sportclubs, buurthuizen en lokale energiecoöperaties voorrang te geven, heeft het niet gehaald. Dit betekent dat maatschappelijke voorzieningen, zoals dorpshuizen en bewonersinitiatieven, geen energie uit zon, wind of biomassa kunnen leveren aan het net.

De LVKK voorziet een afname van het draagvlak bij burgers om collectief of via verenigingen en dorps- en buurthuizen bij te dragen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Om ook maatschappelijke initiatieven van burgers, dorps- en  buurthuizen en verenigingen een bijdrage te kunnen laten leveren aan het terugdringen van de CO2- uitstoot en het zoeken naar alternatieven voor fossiele brandstoffen, is een eerlijke verdeling van partijen die toegang hebben tot het elektriciteitsnetwerk, conform het Klimaatakkoord, vereist.