BuurtBespaarBudget: Aanvragen kan nog tot 1 oktober


De komende winter verwachten we dat veel bewoners weer problemen hebben met de hoge energierekening. Met energiebespaaracties kunnen dorpshuizen, buurthuizen en andere ontmoetingsplekken bewoners in hun netwerken helpen energie te besparen en hun energierekening te verlagen. Zijn jullie zo’n buurtplek die hiermee aan de slag wil? LSA bewoners en Klimaatstichting HIER geven goede plannen een financieel steuntje in de rug om ook echt aan de slag te gaan. Lees snel verder hoe je een aanvraag kunt doen. Aanvragen kan tot 1 oktober.

Zie jij mogelijkheden om vanuit jullie dorps- of buurthuis, vereniging of andere bewonersorganisatie iets te organiseren dat bijdraagt aan energiebesparing in jullie buurt? Via LSA Bewoners en Klimaatstichting HIER kun je nu een actiebudget aanvragen tot 5000 euro. 

Het BuurtBespaarBudget is bedoeld om bewonersinitiatieven, lokale netwerken, dorpshuizen, buurthuizen of wijkpunten de mogelijkheid te geven om een project of acties te financieren die buurtbewoners kunnen helpen de energierekening omlaag te brengen. En zo mensen te bereiken die daar het meest profijt van kunnen hebben.

Voor de deelnemers van het BuurtBespaarBudget is een handige toolkit ingericht. De toolkit geeft achtergrondinformatie, bespaartips om in te zetten voor eigen projecten, communicatiemateriaal om te gebruiken en voorbeelden voor projecten. Meer informatie en een aanmeldformulier via de link.