Column Mieke Damsma in Sociaal Bestek


Zorg op het dorp, zorg om het dorp, zorg om elkaar. Al deze facetten van zorg belicht Mieke Damsma in een column in het magazine Sociaal Bestek vanuit een realistische én optimistische insteek.

'Er is zorg óm de zorg. Goed dat we er aandacht aan schenken, want het moet. De belasting die we als maatschappij leggen op vrijwilligers en mantelzorgers: die moet minder. Goede zorg, dat is een collectieve verantwoordelijkheid en een democratische taak. Daar zetten we ons als Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen met de provinciale verenigingen en vele partners onvermoeibaar voor in. 

Goede zorg, rechtvaardig verdeeld en bereikbaar voor iedereen. Het zou een basis moeten zijn van ons bestaan. Of, zoals keynote speaker Bettina Bock het stelde: zorg is geen kwestie van individueel overleven. Zorg gaat over onderlinge afhankelijkheid en samen doen, nu en straks. En juist daarin zit voor mij de mooie, positieve component.

Ik zie het in de voorbeelden van de finalisten van de Dorpsvernieuwingsprijs, ik zie het in zoveel dorpen in het land: juist door die initiatieven die we samen organiseren om zorg te behouden of te verbeteren, verstevigen we het contact met elkaar, versterken we het (samen) leven en ontstaat er individuele én collectieve veerkracht. Er kan meer als we anders durven te denken en vernieuwen in plaats van repareren. Maar bovenal: als we elkaar weten te vinden en samen aan de slag gaan.'

Lees de hele column via de link. De column werd gepubliceerd in Sociaal Bestek, tijdschrift voor werk, inkomen en zorg, de eerste editie van 2024. 

Foto: @evievanleukenfotografie