Dorpsraad Horst speelt Kleine Kernen Spel - primeur in Limburg


Veel bewonersorganisaties - denk aan dorpsraden, een kernoverleg of wijkplatform - zijn bezig met hun rol. ‘Waar staan we nu en waar willen we in de toekomst staan?’, zijn vragen die opkomen. Antwoorden op deze vragen kunnen zij krijgen via het spelen van een spel dat is ontwikkeld: Het kleine Kernen Spel. Dorpsraad Horst trapte onlangs af.

“Het spel maakt je echt bewust van je eigen rol als dorpsraad: het biedt inzicht in hoe we werken en we hebben nu scherp waaraan we verder willen werken”. Dat is de conclusie die de spelers van het spel trokken na afloop.

Via kraskaarten kregen de leden van de dorpsraad een aantal voorbeelden voorgelegd die in veel dorpen en wijken herkenbaar zijn: wat doe je als dorp wanneer het kerkbestuur op je afstapt met de mededeling 'het geld is op en er komen nauwelijks nog mensen in de kerk. Wat moeten we doen?'. Verwijs je ze dan door naar de gemeente? Of ga je een dorpsavond organiseren om je mededorpsbewoners wakker te schudden?

Tijdens het spel werd een filmpje gemaakt. Het spel is voor dorpsbelangenorganisaties via de provinciale verenigingen of via de LVKK (voor provincies zonder vereniging) gratis verkrijgbaar.