Een landingsplaats voor de Omgevingswet


Gemeenten, waterschappen en provincies moeten in 2020 in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden aan de slag om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet in 2021. De wet laat veel ruimte om decentraal de ambities en spelregels te formuleren.

Wat moet u in 2020 in ieder geval gaan regelen? De VNG adviseert vanuit de wetgeving wat dit is. Een aantal partijen, waaronder De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en LSA Bewoners hebben in aanvulling hierop een document ontwikkeld, dat een basis legt onder omgevingskwaliteit, lokaal initiatief en participatieve democratie. 

Bestuurslid Ruud de Jong: “Natuurlijk zien we het liefst dat al die voorstellen uit de tool - een hulpmiddel om de Omgevingswet goed voor te bereiden - worden overgenomen. Maar we zijn al heel blij als over die punten een goed maatschappelijk en politiek gesprek op gang komt. Als er dan vervolgens een aantal lokaal of regionaal relevante acties uit worden gepikt, zeg ik: winst!”, aldus Ruud de Jong, bestuurslid LVKK.

In het document vindt u:

  • 19 voorstellen die werken op lokaal en regionaal niveau, met uitgangspunten en voorstellen die u op lokaal niveau kunt regelen zodat de Omgevingswet goed uitpakt voor de kwaliteit van de leefomgeving ( 1- 6), lokaal initiatief (7-10) en een sterke positie van raad en bewoners in het speelveld (11 -19). Deze voorstellen zijn in het document voorzien van links naar praktische voorbeelden.
  • een overzicht van de belangrijkste instrumenten zoals de omgevingsvisie, het omgevingsplan,de participatieverordening, lokale planprocedures, het aanbestedings/-tenderbeleid voor overheidsopdrachten en het systeem van omgevingsvergunningen. Daarbij geeft het document aan waar wat thuishoort en hoe de spelregels vastgelegd kunnen worden.


Het document is een uitgave van de de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, LSA Bewoners, de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en De Ruimtemaker