‘Elke regio telt!’ Een advies van drie organisaties aan het kabinet


De regionale verschillen in brede welvaart in Nederland zijn groot en ze nemen toe. Het beleid van het kabinet moet zich richten op het tegengaan van onwenselijke verschillen, het compenseren van achterstanden alleen is onvoldoende. Er moet overal in Nederland worden geïnvesteerd in regionale ontwikkeling op de lange termijn. Het kabinet moet bij beleidskeuzes niet alleen nadruk leggen op het economisch rendement, maar ook op de gevolgen voor de samenleving en de leefomgeving in alle regio’s van Nederland.

Dit adviseren de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar bestuur (ROB) in het advies ‘Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s’ dat op 27 maart 2023 is overhandigd aan minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In het rapport Elke regio telt! wordt gepleit voor kansenagenda’s, opgesteld door en met de regio’s. De LVKK en provinciale verenigingen kunnen dankzij hun contacten met lokale bewonersorganisaties hier een grote rol in spelen en willen de kansen hiervoor in gesprek met het Ministerie van BZK nader onderzoeken.

Illustratie Jenneke Drupsteen Grafische vormgeving