Enquête voor initiatiefnemer(s) in de zorg


NLZVE, het landelijk netwerk voor bewonersinitiatieven op het gebied van zorg, wonen en welzijn, organiseert een inventarisatie van de ‘beweging van zorgzame gemeenschappen’. Of je nu een zorgcoöperatie, burennetwerk, zorgzaam dorp, dorpscoöperatie, stadsdorp, noaberzorgpunt of bewonersinitiatief bent. Hoe je jezelf ook noemt, gezamenlijk vormen actieve bewoners die beweging die pioniert voor een betere en zorgzamere leefomgeving.

Die beweging wil NLZVE graag zichtbaar maken. Daarom vragen ze hulp door een vragenlijst in te vullen. Doe je mee? Klik hier voor de vragenlijst ‘Zorgzame gemeenschappen in kaart’.