Herbestemming leegstaand vastgoed


Uiteenlopende ontwikkelingen hebben er de laatste jaren voor gezorgd dat ook in kleine kernen vastgoed leeg kwam te staan. Gelukkig zijn er ook sociale ontwikkelingen die een impuls kunnen geven aan herontwikkeling. In deze brochure / publicatie delen 3 provinciale verenigingen en verschillende initiatiefnemers hun ervaringen.