Jaarverslag 2018


Draagvlak zoeken en van onderaf werken blijft voor ons het uitgangspunt. In de verbinding van het lokale, met het provinciale en het landelijke, ligt de kracht van de LVKK.

Dorpsorganisaties en dorpshuizen bevinden zich in een samenleving die steeds sneller verandert. Er spelen veel thema’s zoals de ontwikkelingen in de zorg, de energietransitie, de Omgevingswet, de steeds groter wordende kloof tussen hoog- en laagopgeleiden, de digitalisering, de mobiliteit, de vergrijzing, de schaalvergroting van gemeenten door herindeling, de versnippering in de politiek. Ook kleine kernen en het platteland kunnen hier niet omheen.  

De veranderende rol van dorpsorganisaties en dorpshuizen stond in 2018 centraal. De resultaten van het onderzoek van Prof. Tine de Moor, waarbij 16 dorpsorganisaties betrokken waren, hebben hun uitwerking niet gemist. Op veel, vooral provinciale, bijeenkomsten is het een belangrijk onderwerp geweest. Het onderzoek is uitgangspunt geweest voor het Kleine Kernenspel dat het komende jaar in veel dorpen en kernen gespeeld zal worden als oriëntatie op de rol die bewonersorganisaties nu en in de toekomst kunnen of willen spelen.

Jaarverslag 2018