Jaarverslag 2019


Draagvlak zoeken en van onderaf werken blijft voor ons het uitgangspunt. In de verbinding van het lokale, met het provinciale en het landelijke, ligt de kracht van de LVKK.

Grote thema’s zoals zorg, energie, mobiliteit en internationalisering, brengen de kleine kernen steeds meer in beweging. Bezinning op de rol van de dorpsorganisaties is een direct gevolg. Eén van de speerpunten van het afgelopen jaar was het Kleine Kernenspel als hulpmiddel voor het zicht krijgen op de nieuwe rol.

Zorgpunten zijn de kwaliteit en continuïteit van de ondersteuning. Daarvoor is ook professionele inzet nodig en dat kost geld. Hier ligt een taak voor de overheid zowel op gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau. Vrijwilligers zetten zich met liefde en veel tijd in voor het leefbaar houden van hun omgeving, maar zonder voldoende faciliteiten is de continuïteit in het geding.

Als LVKK kijken we terug op een vruchtbaar en boeiend jaar met veel ontwikkelingen. Met ons nieuwe beleidsplan 2020 - 2023, ‘Energieke dorpen in een dynamische democratie’, dat in december 2019 door het algemeen bestuur is vastgesteld, gaan we hiermee in de komende vier jaar en in het bijzonder in 2020 verder aan de slag.   

Jaarverslag 2019