Jaarverslag 2022 staat online


Ons jaarverslag staat online. Een verslag over een jaar waarin we ons 45-jarig jubileum vierden met veel actieve en betrokken inwoners. Maar ook een verslag van zorgen waar veel dorpen en kleine kernen mee te maken hebben.

Want duidelijk is dat de stikstofcrisis, de klimaatverandering en de energiecrisis ook de kleine kernen raken. De gevolgen van het tekort aan betaalbare woningen, de hogere energieprijzen en de trek van stedelingen naar het platteland zijn goed merkbaar. Neem daarbij het afbrokkelen van het voorzieningenniveau en de terugloop van vrijwilligers, dan ligt de conclusie voor de hand dat de leefbaarheid in de kleine kernen een punt van zorg is.

Maar dorpen hebben ook veel veerkracht, zoals het jaarverslag 2022 laat zien. De kracht om in de veranderende wereld waarin we leven met elkaar initiatieven van de grond te krijgen. Samen, actief en daarbij lerend van elkaar.