Jaarverslag 2023 online!


2023 was een bijzonder jaar. Een van de hoogtepunten was zeker het symposium Zorg op het Dorp en het bezoek van onze Koning. Een evenement waarop we ook de Dorpsvernieuwingsprijs uitreikten. Maar het jaar was ook anders dan andere jaren doordat er een complete bestuurswisseling plaatsvond. En laten we niet vergeten dat we in 2023 een extra impuls toegezegd kregen in de vorm van een subsidie, waardoor we ons dit jaar nog beter kunnen inzetten voor de belangen van dorpen, kleine kernen en de inwoners.

Gelukkig bleef een aantal zaken hetzelfde, en dat is de tomeloze inzet van inwoners die vaak op vrijwillige basis vorm geven aan hun omgeving. Natuurlijk verdient het werk van vrijwilligers meer ondersteuning en werken we er hard aan om obstakels uit de weg te halen (bijvoorbeeld door afgelopen jaar samen met een groot aantal andere organisaties het rapport regeldruk vrijwilligersorganisaties aan te bieden aan de Tweede Kamer).

Maar laten we niet vergeten dat we gezamenlijk juist door die initiatieven die we samen organiseren om bijvoorbeeld zorg te behouden of te verbeteren, of op te komen voor betere mobiliteit of duurzaamheidsinitiatieven het contact met elkaar verstevigen. Voor die individuele én collectieve veerkracht zetten we ons als LVKK in. Hoe we dat deden in 2023, laat het jaarverslag zien.