LVKK roept Kamerleden op wooninitiatieven kleine kernen te helpen


Vandaag toog de LVKK naar Den Haag om Kamerleden de Handreiking Wooninitiatieven te overhandigen en hen op te roepen zich hard te maken om wooninitiatieven te ondersteunen. Er zit veel kracht bij inwoners zelf, maar juist hier is ook ruimte nodig en ondersteuning. Vier belangrijke actiepunten legden we aan de Kamerleden voor.

De problemen op de woningmarkt zijn groot. Juist ook in kleine kernen. We zien in onze dorpen dat sommige bewoners nauwelijks aan woonruimte komen. Juist in kleinere plaatsen zijn de problemen groot. Dit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid. Gelukkig zijn er veel dorpen waar bewoners zelf aan de slag gaan. Zij proberen samen opdracht te geven voor woningbouw. Om hun dorp leefbaar te houden.

Toch merken we dat het erg ingewikkeld is om deze initiatieven van de grond te krijgen. Daarom hebben we als LVKK met de provinciale verenigingen gekeken wat we kunnen doen om dit beter te krijgen. We hebben gesproken met allerlei partijen in de woningbouw. Mensen van woningcorporaties, gemeenten, provincies en initiatiefnemers. Ook hebben we vijf geslaagde eigen initiatieven nader onderzocht. Dit heeft geleid tot een handreiking voor dorpsbewoners die zelf initiatief nemen.

Maar in ons onderzoek hebben we ook blokkades gevonden waar burgers die zelf initiatief tot woningbouw nemen tegenaan lopen. Die liggen soms bij woningcorporaties, marktpartijen, provincies of gemeenten. Maar ook in landelijke wet- en regelgeving. Daarom ging de LVKK vandaag naar Den Haag en riep de Kamerleden op tot actie om de woningbouw in kleine kernen structureel op gang te brengen. Want er zit ongelooflijk veel kracht in gemeenschappen als het gaat om het realiseren van woningbouw. Juist in kleine kernen en kleine projecten zijn zij de komende jaren essentieel. Biedt hen dan ook ruimte, was onze oproep.

We boden de Kamerleden onze Handreiking Wooninitiatieven aan én de Handreiking Hoe help je wooninitiatieven in kleine kernen?

  • Zorg voor maatwerk bij wooninitiatieven
  • Kom met een stimuleringsregeling Wonen en Leefbaarheid in kleine kernen
  • Zet bewoners en initiatiefnemers aan tafel bij woondeals
  • Wijzig de Woningwet zodat woningcorporaties verkopen aan wooninitiatieven


Bekijk hier de Handreiking Hoe help je wooninitiatieven in kleine kernen?
Download hier de brochure Wonen in een krachtige gemeenschap, een handreiking voor wooninitiatieven in kleine kernen.