LVKK trekt in programma Meldpunt aan de bel over de energieprijzen


Dorps- en buurthuizen komen in grote problemen door de torenhoge energietarieven. Voor de meeste locaties geldt dat verwarming en stroom de grootste kostenposten zijn. Het meeste werk gebeurt door vrijwilligers. Een andere grote kostenpost is soms de huur. De eerste dorpshuizen gaan minder uren open en er zijn er al die gaan sluiten. De LVKK wil dat de verschillende overheden bijspringen om deze dorpscentra te redden. Theo Andreae, directeur Doarpswurk, vertelt in Meldpunt (16.9) van Omroep Max dat vele dorpshuizen het water aan de lippen staat.

De dorps- en buurthuizen kijken voor extra geld naar de gemeente, naar de rijksoverheid, maar ook naar de provincie. Gedeputeerde Roy de Witte (CDA) van de provincie Overijssel ziet de problemen bij de dorps- en buurthuizen. De provincie geeft extra geld, maar verwacht daar ook vrijwilligersuren voor terug. 

De situatie is bijzonder nijpend, concludeert Theo Andreae namens de LVKK in Meldpunt. “Vaak spreken we er over dat het 5 voor 12 is. Maar ik denk in dit geval dat het wel 5 over 12 is.” Hij wijst op de meest recente onderzoeken van een half jaar oud waaruit toen al bleek dat 66 procent van de dorpscentra aan het eind van dit jaar in de problemen komt. En een nieuw onderzoek moet er nog aan komen. “Ik vrees dat die cijfers nog ernstiger zullen zijn”.