Manifest: zoek kansen voor nieuwkomers!


Op 7 juni organiseerde het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa, samen met DKK Gelderland, het symposium Samenwerken met nieuwkomers. De Universiteit Utrecht bracht daarbij kennis in van het project Welcoming Spaces. Er waren gesprekken met nieuwkomers en er werden ervaringen gedeeld vanuit Nederland en Vlaanderen, ondermeer over de rol van bestuurders bij de komst van nieuwkomers. Er waren workshops, een slotdebat en er werd een manifest ondertekend.

Tijdens het symposium kwamen 125 professionals en bewoners van Belgische, Duitse en Nederlandse (grens)regio’s in Nijmegen bijeen om te spreken over het samenwerken met nieuwkomers. Centraal stonden niet de knelpunten, maar vooral de kansen die het samenwerken en samenleven met nieuwkomers bieden aan gemeenschappen.

Gezamenlijk ondertekenden de aanwezigen een manifest waarmee zij overheden, instanties en bewoners in de (grens)regio’s oproepen om op zoek te gaan naar kansen voor nieuwkomers. Tijdens het symposium zijn aanbevelingen benoemd die met het manifest zijn meegegeven.