Nieuw bestuur ERCA


De ERCA (European Rural Community Alliance) heeft 25 februari jl. nieuwe bestuursleden gekregen. Ook Nederland heeft zitting in het bestuur in de persoon van Ben van Essen. Tom Jones (Action with Communities in Rural England - ACRE, UK) is de nieuwe voorzitter. Hij volgt Steffan Nilsson op, die verdergaat als bestuurslid.

De ERCA gaat zich de komende tijd richten op het aantrekken van de relaties met de lokale gemeenschappen. Doel: het uitwisselen en inspireren van elkaar rondom de grote thema`s die Europabreed spelen.
De ERCA bereidt zich voor op een event dat in het voorjaar van 2021 gepland staat en op het 5e Europees PlattelandsParlement (European Rural Parliament) in Polen 2022.

Lees hier het volledige persbericht (in het Engels)