Overzicht corona-steunmaatregelen dorpshuizen en sportaccommodaties


De Vereniging Kleine Kernen Limburg zette een aantal regelingen op een rij. Een handig overzicht dat laat zien welke mogelijkheden er voor dorpen en kernen zijn om steun te vragen bij het wegvallen van inkomsten door Corona.

De VKKL deed ook navraag bij gemeenten in Limburg naar de besteding van het geld dat het Rijk afgelopen najaar beschikbaar stelde om gemeenschapsaccommodaties te ondersteunen.

Alle informatie vindt u in de factsheet.